Openbaar groen / groen-aannemerij

Openbaar groen / groen-aannemerij

Om de nieuwe aanplant van bomen, planten en struiken een goede start te geven, is een gezonde groeiomgeving van belang. De gemiddelde wegberm of nieuwbouwgrond verschilt sterk van vruchtbare teeltgronden op boomkwekerijbedrijven. Orgapower levert de juiste producten die de groeiomstandigheden gericht verbeteren en inboet voorkomen. Voor bomen in de verharding, langs de weg of in de open grond. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

©2015 Orgapower  |   sitemap    |    disclaimer   |   privacy policy