GFT keurcompost

GFT keurcompost

GFT Keurcompost ontstaat door het composteren van Groente, Fruit en Tuinafval en overige organische reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie. Tijdens een nauwkeurig gereguleerd computergestuurd productieproces, kunnen de miljarden bacteriën en schimmels hun werk doen en alle organische materialen afbreken. De temperatuur loopt langere tijd op tot boven de 65 ºC, waardoor gegarandeerd alle onkruiden en ziektekiemen worden gedood. Bij onze GFT installaties wordt middels tunnel- of veldencompostering intensief gecomposteerd. De procesduur is gemiddeld ongeveer 3-5 weken.

Er worden in de markt diverse benamingen gebruikt;

GFT lacocompost  = landbouwcompost veelal 0-15 zeefmaat
GFT recrocompost = tuinbouwcompost veelal 0-10/12 zeefmaat
GFT edelcompost  = substraatcompost veelal 0-8/10 zeefmaat
Bovenstaande producten zijn er ook nog in diverse zuiverheidsklasse a t/m c dit staat weer voor maximale toegelaten vervuiling van bodemvreemde bestanddelen. Orgapower is leverancier van een breed scala van voornoemde GFT kwaliteiten

Toepassing
De standaard GFT keurcompost zeefmaat 0-12 mm wordt veelal in de akkerbouw voor organische stof en nutriëntenvoorziening toegepast. 

Eigenschappen

  • Hoog gehalte organische stof
  • Zorgt voor luchtige en makkelijk bewerkbare grond
  • Houdt veel vocht vast, waardoor de grond minder droogtegevoelig wordt
  • Geleidelijke afgifte van organische voedingsstoffen
  • Snellere opwarming van de grond
  • Voed het bodemleven met de broodnodige organische stof 

Samenstelling
Voldoet aan de strenge keurcompost voorwaarden; recente analyse is op aanvraag beschikbaar

Kwaliteit
Voldoet aan de product technische eisen van de BRL Keurcompost. teelten. Is wel vrij jonge compost die minder geschikt is om in grote volumes direct bij de plantwortel in te werken.

Beschikbaarheid
Op voorraad – 0-10 en 0-15 mm zeefmaat  GFT keurcompost met name klasse A kwaliteit in  Lelystad en Drachten.
In Drachten ook GFT keurcompost Substraat klasse a beschikbaar.

Transport   Vrijblijvende offerte

©2015 Orgapower  |   sitemap    |    disclaimer   |   privacy policy