Bomenstarter (Schimmel dominant)

Bomenstarter (Schimmel dominant)

Het contrast tussen de vruchtbare teeltgronden op de boomkwekerijbedrijven en de gemiddelde wegberm of nieuwbouwondergrond is erg groot. Het stressmoment van het verplanten van laanbomen, bos en haagplantsoen is door gerichte plantgat-verbetering een stuk te verminderen. Kosten van inboet en nazorg nemen hierdoor sterk af.

Werken aan actief bodemleven is werken aan een beter (wortel)bodem milieu. Hierdoor ontstaat een effectievere water en nutriëntenhuishouding rondom de wortel, dit geeft minder kosten voor nazorg!  Orgapower Bomenstarter bevordert de wortelontwikkeling en weerstand van de plant door gezondere bodemomstandigheden, dus aantoonbaar minder inboet!

Toepassing
De Bomenstarter zal afhankelijk van de grondsamenstelling in een verhouding van mininimaal 10 tot max. 40 % met de plantgatgrond opgemengd dienen te worden.

Eigenschappen

Orgapower Bomenstarter is een combinatie van hoogwaardige producten die invloed uitoefent op de bodemgesteldheid, voedingstoestand en de bodemmicrobiologie doordat:

  • het poriënvolume en de structuur  van de grond wordt verhoogd
  • het vochtbufferend vermogen wordt sterk verbeterd
  • de mineralenbuffercapaciteit en mineralisatievermogen worden verhoogd
  • het luchtgehalte in de grond wordt ruimer
  • positieve wortel schimmelbelasting wordt zeer sterk verhoogd

Orgapower is er in geslaagd om positieve bodemschimmelstammen in hoge concentraties op te mengen/kweken. Deze symbiotische schimmel plant relatie staat bekend als Mycorrhizae. In mycorrhizae ontstaat als het ware een schimmeldraden mantel rond de wortel zodat de schimmel de mineralen- en wateropname door de wortel van de plant sterk bevordert.

  • Orgapower Bomenstarter blijft uitstekend actief, ook na een ruime  bewaartermijn en is vrij van andere pathogene ziektekiemen en aaltjes.
  •  De Bomenstarter dient in de grondzone boven het grondwaterpeil homogeen gemengd te worden met de vrijgekomen plantgat aarde.
  • De Bomenstarter bestaat  uit stabiele organische stof bronnen die vele jaren actief hun werk blijven doen in de wortelzone.
  •  De Bomenstarter is goed verwerkbaar vanwege zijn droge rulle samenstelling.
  • De chemische samenstelling is zeer veilig qua EC, PH, nutriënten en bevat alle benodigde voeding voor de eerste jaren na aanplant! 

Samenstelling
Orgapower bomenstarter is gemaakt met > 1 jaar uitgerijpte Orgapower Biostimulatorencompost®, vochtbinder Fytocell® en hoogwaardig veen

Verwerkingsadvies
Meng de bomenstarter in de grondzone boven het grondwaterpeil homogeen met de vrijgekomen plantgataarde. Afhankelijk van de grondsamenstelling mengt u de bomenstarter in een verhouding van 10% tot 40% met de plantgatgrond.

Beschikbaarheid
Op voorraad - locatie Uden en in bigbag vanuit locatie Boerdonk

Transport   Vrijblijvende offerte

©2015 Orgapower  |   sitemap    |    disclaimer   |   privacy policy