Waar we goed in zijn

Waar we goed in zijn

Visie op de bodem

De bodem is een holistisch geheel en kan men zien al een soort van woning met zeer diverse bewoners. Deze bewoners hebben elk hun specifieke woon-en leefwensen.

Het is belangrijk om stap voor stap deze wensen van uw grond of substraat in te vullen, als het ware op te bouwen. Hiervoor zijn de juiste bodemverbeteraars nodig, soms rulle afdekstrooisel of juist een uitgerijpte stabiele en hoogwaardige compost die direct voeding en structuur geeft aan de plantenwortels. Daarom ook ons motto “wij brengen uw bodem tot leven!”

Toegepaste biologie

Er zijn HBO-opleidingen met de naam "Toegepaste Biologie", maar Orgapower brengt dit letterlijk in de praktijk met een schimmeldominante biostimulator compost!  In veel nationaal (o.a. Wageningen Universiteit) en internationaal onderzoek blijkt steeds weer dat goede compost belangrijke ziektewerende eigenschappen bezit. Orgapower wilde de voorspelbaarheid van deze eigenschappen verder verhogen. Hiertoe hebben we een gepatenteerde schimmelkwekerij opgezet die op geprepareerd schoon hout een hoge sporenontwikkeling tot stand brengt. De kernmix die daarbij gemaakt wordt is uitermate geschikt om substraat of compost voorspelbaar schimmel dominant te maken en zo te zorgen voor natuurlijke ziektewering en bevordering van optimale wortelgroei.

Hieronder kunt u de verdere specificaties vinden van ORGAPOWER Kernmix 100

 Productcategorie: Houtmulch i.c.m. Trianum-G

Orgapower werkt met Koppert BV samen onder licentie in de productie van Orgapower Kernmix 100.

Waarvoor gebruiken;

Orgapower Kernmix 100 vergroot de weerbaarheid van de plant tegen stress die wordt veroorzaakt door ziektedruk en suboptimale bemesting, watergift en klimaatomstandigheden. Orgapower Kernmix 100 stimuleert ook de nutriëntenopname. Het wortelstelsel en de bovengrondse plantendelen kunnen zich hierdoor sterker ontwikkelen. 

 Hoe werkt Orgapower Kernmix 100

Orgapower Kernmix 100  is een substraat van houtmulch, wat doorgemengd kan worden in teeltmedia. Kernmix bevat Trianum-G (toelatingsnummer 12841N)  o.b.v. de nuttige schimmel Trichoderma harzianum stam T-22. Bij juiste toepassing van Kernmix ontstaat er mycelium dat op en langs de wortels groeit en het wortelstelsel van het gewas beschermt tegen ziekten zoals: Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia

Trianum-G is toegelaten in diverse teelten. Lees voor gebruik altijd eerst het volledige etiket

(ook te vinden op www.koppert.nl bij producten & oplossingen)

Kernmix werkt op basis van de volgende mechanismen:

1. Concurrentie om ruimte

Kernmix groeit harder op de oppervlakte van de wortels dan andere bodemschimmels. Andere schimmels krijgen geen kans om zich te vestigen op de wortels.

2. Concurrentie om voedingsstoffen

Kernmix ontneemt de ziekteverwekkers hun voedselbron. Zo krijgen deze geen kans om zich te ontwikkelen.

3. Parasitisme van ziekteverwekkers

Kernmix groeit rond het mycelium van de ziekteverwekker. De celwand wordt vernietigd en de ziekteverwekker sterft.

4. Versterking van de plant

Kernmix versterkt het wortelstelsel door de vorming van meer haarwortels, zodat water en nutriënten beter kunnen worden opgenomen. Dit leidt tot een hogere opbrengst en een sterker, uniformer gewas. Dit verschil valt vooral op wanneer de plant onder stress staat en/of bij suboptimale teeltomstandigheden.

5. Geïnduceerde resistentie

Kernmix versterkt ook het afweermechanisme van de bovengrondse plantendelen, de zogeheten geïnduceerde systemische resistentie (ISR).

6. Opname van (al dan niet vastgelegde) voedingsstoffen

Voedingselementen zoals bepaalde sporenelementen en fosfaten zijn soms in de bodem vastgelegd en daardoor niet opneembaar voor de plant. Dit komt vooral voor in grond met een hogere zuurgraad (een lagere pH). Fosfaten vormen vaak een verbinding met calcium, ijzer of met andere sporenelementen, en zijn vervolgens niet meer oplosbaar.

7. Kernmix houtmulch structuur

Voordelen van de houtmulch 0-10 mm structuur is dat het product niet ontmengt in substraten en door natuurlijke organische samenstelling een zeer snelle start/groeiontwikkeling laat zien

 Na toepassing van Kernmix is de plant in staat bepaalde vastgelegde voedingsstoffen beter opneembaar te maken voor opname. Sommige elementen, zoals mangaan, zijn essentieel voor de plant om ziekten beter te weerstaan. 

Na gebruik van Kernmix kan de plant ook  bepaalde stoffen produceren, die ijzer omzetten van Fe3+ in Fe2+, waardoor dit opneembaar wordt gemaakt voor de plant.

 Productspecificaties

Kernmix is verkrijgbaar in  500 ltr, 1000 ltr bigbag verpakking. En in 42 x 70 ltr zakgoed verpakking

Formule: granulaat 0-10 mm houtsnippers

 Toepassing van Kernmix

Kernmix is eenvoudig te mengen met potgrond of kan mechanisch worden verspreid over de grond/in de zaaivoor met een mulchstrooier of in een mix met uitgerijpte compost.

 Mengen met potgrond:

Kernmix kan ter plaatse aan de potgrond worden toegevoegd of voorgemengd worden geleverd door een gespecialiseerd teeltsubstraatbedrijf. Deze tweede optie heeft de volgende voordelen:

•Werkbesparing

•Optimale verdeling van Kernmix en daarmee de Trichoderma-sporen in de potgrond

Verspreiding over de grond of in de zaaiveur met een mulchstrooier of in combinatie met uitgerijpte groenkeurcompost de zgn. Orgapower biostimulatorcompost :

•Zorg dat Kernmix gelijkmatig wordt verspreid en probeer het bovenin te houden bij afstrooien. Na de afstrooitoepassing licht inregenen geeft optimale werking.

•Breng de Kernmix dicht bij het zaad of de wortels aan. Kernmix houtmulch is 1-10 mm groot. Daarom wordt geadviseerd ze zo dicht mogelijk bij het zaad of de grond aan te brengen om wegwaaien van de houtmulch zoveel mogelijk te vermijden. We kunnen hiervoor ook een mix op maat maken bijvoorbeeld Kernmix 50-50. Dit is voor afstrooien verrijkt met > 1 jaar oude hoogwaardige edelkeurcompost

Beste omstandigheden voor gebruik Kernmix

Zet Kernmix preventief in. Voor een optimaal resultaat dient Kernmix aan het begin van de teeltcyclus te worden toegepast, bij voorkeur tijdens het zaaien, stekken of planten. Kernmix doet het goed onder verschillende klimaatomstandigheden. De schimmel groeit in diverse klimaten (10-34°C), bij een pH van 4-8, in veel verschillende substraten en op wortels van veel verschillende gewassen.

 

Neveneffecten ; download de gratis Koppert  Side Effects Guide in je appstore. Vul daar de werkzame stof Trichoderma Harzianum T22 in. Bekijk vervolgens welke bestrijdingsmiddelen een mogelijk neveneffect hebben op dit product

Opslag

Orgapower is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

 

Opslaginstructies:

•Houdbaarheid: 6 maanden na ontvangstdatum. 

•Bewaartemperatuur: 4-8°C

•Uit de buurt van direct zonlicht houden.

 

©2015 Orgapower  |   sitemap    |    disclaimer   |   privacy policy