Groenkeurcompost en uitgerijpte > 1 jaar oude groenkeurcomposten

Groenkeurcompost en uitgerijpte > 1 jaar oude groenkeurcomposten

Voor de land en tuinbouw maar ook voor toepassing in de civiele sector zijn er diverse mogelijkheden voor het leveren van Keurcompost. Groencompost is een compost die voldoet aan de wettelijke eisen, o.a op het gebied van de landelijke messtoffen wetgeving voor zware metalen, vervuiling en organische stof.

Aanvullend hierop voldoen de meeste van de door ons verkochte compostsoorten aan de keurcompost eisen van het voedselveiligheidscertificaat. Dit keurmerk kent extra eisen die strenger zijn dan de landelijke wetgeving. Belangrijke punten hieruit zijn, een gecertificeerd productieproces, onafhankelijke monstername, onafhankelijke jaarlijkse audits, vaker analyses nemen op meer onderdelen etc.. Daarnaast voldoen de meeste compostsoorten die Orgapower verkoopt aan de eisen die gelden in de biologosche teelten. Kortom: een ideale leverancier van organische stof!

Onze Groenkeurcompost kenmerken

  • Orgapower is specialist in uitgerijpte > 1jaar oude groenkeurcomposten die rijk is aan organische stof en protozoas . Deze organische stof wordt langzaam opgenomen door het bodemleven. Daarmee wordt de bodem verrijkt met opbouwbiologie. Bovendien maken ze hierdoor nutienten zoals stikstof, fosfaat en zwavel beschikbaar voor planten. Uitgerijpte groenkeurcompost wordt veel gebruikt in hoogwaardige tuinbouw toepassingen direct in de plantrij of in het zaaibed. Men kiest hier bewust voor een stabiel uitgerijpte > 1 jaar oude groenkeurcompost omdat deze geen narijpingseffecten geeft in de bodem. Deze narijpings-processen van jonge organische stofbronnen (denk aan jonge compost en groenbemesters) verbruiken namelijk veel zuurstof en stikstof die ook de jonge wortel wil benutten. Bovendien kan jonge organische stof plantpathogenen stimuleren.
  • De Groenkeurcompost wordt geleverd in zeeffractie 0-10, of 0-20 mm. De organischestofwaarden liggen tussen 20-30 % en het materiaal is goed strooibaar door zijn rulle droge samenstelling.
  • De Tuinbouwgroenkeurcompost; dit is een extra schone kwaliteit door fijnere zeefstappen op met name verontreinigingen.
  • Wij leveren vanuit een groot aantal productielocaties in Nederland en kunnen daarmee tegen aantrekkelijke condities een offerte aanbieden.

Proefresultaten bekijken    Vrijblijvende offerte aanvragen

Overige producten vanuit onze groencomposteringen

Mulch houtcompost 0-20 of 0-40 mm; dit is een compost gemaakt van puur hout die vooral gebruikt wordt voor afstrooien op boomspeigels. Maar ook andere toepassingen kent in de biologische landbouw. 

Houtmulch; 10-20 of 10-30 of 20-40 fractie; dit is een zeeffractie uit de biomassa productie die vooral als mulchlaag ingezet wordt in o.a. boomkwekerij maar ook de biokasteelten.

Bladcompost 0-40 mm; dit is gecomposteerd blad (onkruidvrij daardoor) wat op 10-40 zeefmaat is afgezeefd waardoor een mooie zuivere bladcompost ontstaat. 

©2015 Orgapower  |   sitemap    |    disclaimer   |   privacy policy