sdfsdf
Asperge aanplant dompelbehandeling met dosering van 500 ltr kernmix per ha

resultaten asperge aanplant na 1e groeijaar bij Marc de Wit Mariaheide

Toepassing bij Mark de Wit aspergeteelt te Mariaheide.

Perceel; Morsehoef te Erp

aanplantdatum; 8 mei 2018

 

toepassing ; rij 10-15 vanaf houtsingel bezien zijn behandeld met Trichoderma dompel behandeling in de waterbak.

Behandeling; 2 zakjes biogel totaal 400 gram gemixt met 0,2 ltr spititus; deze mixen geeft een gel mix die hierna opgemengd is in de waterbak samen met 250 ltr kernmix 100 van Orgapower.

Met deze water bak is totaal 0,5 ha aspergeplanten behandeld (ongeveer 10000 planten)

Metingen nadien uitgevoerd;

29 jan 2019; Eurofins Trichoderma specifiek medium; Hier zijn onbehandel (rij 4) vergeleken met rij 12 behandeld.

Onbehandeld; daar zijn geen KVE gevonden. Behandeld; 4,5-10-4 gevonden; dat wil zeggen dat er tenminste 45000 kolonievormende eenheden trichoderma per gram wortel zijn aangetoond.

We zien hier graag > 10000 KVE per gram; Deze waarde zijn met deze toepassing dus ruim gehaald.

 

Chris van Laarhoven Tuinbouwadvies heeft daarnaast middels zijn eigen ontwikkelde methode van plantsapmetingen en wortelboringen in behandeld en onbehandeld het volgende verslag opgesteld|:

 

Orgapower, Amersfoort                                                                       07-03-2019

 

Toepassing Trichoderma op asperge-planten.

Door : Chris van Laarhoven.

 

In het kort zijn hier de bevindingen te zien van het effect van een behandeling van asperge-planten met Trichoderma.

 

Vorig jaar is bij een nieuwe aanplant van Marc de Wit Mariaheide een nieuwe behandeling toegepast.

Het plantmateriaal werd voor het planten gedompeld in water, met daar aan toegevoegd Trichoderma sporen (van de zgn.KernMix van OrgaPower) + een speciale gel.

Deze gel was toegevoegd om de Trichoderma sporen goed te laten verdelen in de waterbak.

 

Vervolgens is er in voorjaar 2018 aangeplant. Het betrof “verse” grond. Watergeven is gedaan middels druppelslangen.

 

Op 25 februari j.l. heb ik wortelmonsters genomen van zowel het behandelde als het niet behandelde gedeelte. De monsters zijn gewassen, gedroogd en gewogen. Vervolgens zijn deze monsters onderzocht door NovaCropControl. Door een combinatie van wortelgewicht en suikergehalte kan ik inzichtelijk maken wat het verschil tussen beide behandelingen is.

Zie Bijlagen.

 Dit is een namelijk methode welke ik al 10 jaar gebruik om een opbrengst-schatting te kunnen maken voor asperge in het daarop volgende groeiseizoen.

 

 

 

Tabel 1. Effect Trichoderma op opbrengst-prognose.

 

Wortelgewicht (ton/ha)

Suiker %

Opbrengst-prognose (kg/ha)

Opbrengst -prognose INDEX

Onbehandeld

28.15

7.0

1.970

100

Behandeld

44.1

8.8

3.880

196

 

Opmerkingen :

-het gemeten verschil is onwaarschijnlijk groot !!

-in feite is de opbrengst-prognose hoger (voor zowel behandeld als onbehandeld)

-doordat de plant al actief is geworden (als gevolg van de hoge temperaturen de laatste dagen) is het suikergehalte in de meting lager dan bv. in december !

-ook was bij 1 van de  boringen bij onbehandeld de wortelopbrengst beduidend lager (net op een zwakke plant geboord)

-mijn inschatting is dat het wortelgewicht voor het onbehandelde gedeelte in werkelijkheid ongeveer 35 ton/ha bedraagt.

-als dit wordt doorberekend dan is er nog altijd een

 

meer-opbrengst te verwachten van 58 % !!

 

 

©2015 Orgapower  |   sitemap    |    disclaimer   |   privacy policy