sdfsdf
Biostimulator cases

Biostimulator cases; Biologische teelten en overige toepassingen

Biologische tripsbestrijding in prei 2008-2010; middels diverse Orgapower compostmixen

Biologische groententeelt bedrijf Rienks te Biddinghuizen. Toepassing 11 M3 Orgapower Biostimulatorcompost per hectare spinazie (2009)

Het effect van diverse compostsoorten op de onderdrukking van Fusarium oxysporum in ui (2009)

Proefboerderij De Kollumerwaard

Voor de toepassing van Orgapower Biostimulatoren binnen de aardappelenteelt, is een proefopzet gemaakt. Orgapower Biostimulatoren-compost gaf, in vergelijk met normale gft- en onbehandelde compost, een verhoging van een totale kg opbrengst. Ook was te zien dat het percentage blanke knollen het hoogst was bij de toepassing van Biostimulatoren compost. Verder waren er optimale resultaten bij de combinatie van moncereen (chemische bestrijding) en Biostimulatoren compost te zien. Met name tabel 7 en 8 laten voor biologische pootgoedtelers een goed alternatief zien voor ziektewering tegen Rhizoctonia!

WUR onderzoek naar weerbaarheidsverhogende middelen; Onderzoek; Weerbare radijs tegen Rhizoctonia. door; Kees Weerheim, Jan Janse en Marta Streminska. Wageningen UR glastuinbouw. Wageningen. dec. 2016

De resultaten staan onder code. Het nummer van de behandeling met Kernmix 50-50 is “5” waarmee u de resultaten in de grafieken kunt interpreteren.

Mc Cain blokkenproef "S-Heerarendskerken" Santana consumptie aardappel vergelijk Biostimulatorcompost versus onbehandeld

Biokas

Binnen het Biokas-project (biologische kasteelt) uitgevoerd door PPO, DLV en Louis Bolkinstituut is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van diverse bodemverbeteraars in relatie tot hun effect op het bodemleven. Een van de Biokas deelnemers, de heer Rob van Paassen uit Oude Leede, heeft hierbij Orgapower Biostimulatorencompost ingezet. Uit dit eenjarig onderzoek is biostimulatorencompost hoog naar voren gekomen, wat betreft de Mycorrhizae kolonisatiegraad van de wortels. Verder kwam de met Biostimulatoren verrijkte kasgrond ook als meest ziektewerend uit een Fusariumbiotoets. onderstaande grafiek; laat zien de verschillende deelnemers aan de biokas project op dat moment. Pa- staat voor Rob van Paasen uit Oude Leede die met meest ziektewerende grond uit de biotoets naar voren kwam. Hij gebruikt op dat moment al enige tijd Biostimulatorcompost om zijn bovengrond Trichoderma Schimmel dominant te maken.

©2015 Orgapower  |   sitemap    |    disclaimer   |   privacy policy