Nieuws

Trichoderma Harzianum T22 nu een gewasbeschermingsmiddel

Eind november 2015 is de herregistratie van Trichoderma Harzianum T22  goedgekeurd. Met deze nieuwe registratie is een aantal zaken veranderd ten opzichte van de voorgaande registratie.

Preventief biologisch fungicide
Trichoderma Harzianum T22  was voorheen geregistreerd als plantversterker. Met de nieuwe registratie mag Trianum nu een gewasbeschermingsmiddel worden genoemd. Trichoderma Harzianum T22  werkt preventief tegen grond (substraat) gebonden schimmels Pythium, Rhizoctonia en Fusarium en heeft daarbij een plantversterkende werking.

Trichoderma Harzianum T22  wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende teelten: graszaadteelt, kleinfruit, bladgroenten opkweek plantmateriaal (bedekte teelt), bladgroenten, peulgroenten, vruchtgroenten opkweek plantmateriaal (bedekte teelt), vruchtgroenten (bedekte teelt), koolgewassen opkweek plantmateriaal (bedekte teelt), koolgewassen (onbedekte teelt), wortel- en knolgewassen, stengelgroenten opkweek plantmateriaal (bedekte teelt), stengelgroenten (onbedekte teelt), aromatische kruidengewassen opkweek plantmateriaal (bedekte teelt), bloembol- en bloemknolgewassen, potplanten opkweek plantmateriaal (bedekte teelt), potplanten (bedekte teelt), snijbloemen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, bloemzaadteelt, veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen, grasvegetatie, houtige beplanting en kruidachtige beplanting. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.

De herregistratie van Trichoderma Harzianum T22  geldt voor de claim als fungicide tegen diverse bodemschimmels conform de plaatsingsrichtlijn van de werkzame stof. Op het voorgaande label stond de claim omschreven als plantversterker met W-codering W.0. Met de nieuwe claim als gewasbeschermingsmiddel is deze codering verhoogd naar W.1.

©2015 Orgapower  |   sitemap    |    disclaimer   |   privacy policy