Nieuws

Orgaworld ondertekent intentieverklaring Lelystad

Lelystad heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn en wil daarom alle energie die de stad nodig heeft in de toekomst duurzaam opwekken. Lokale energiebronnen zijn er in principe genoeg. De kunst is alle vraag en aanbod slim aan elkaar te knopen. In mei van dit jaar is een schetsontwerp (‘Grand Design’) gemaakt voor duurzame energie productie en infrastructuur in Lelystad. Op woensdag 30 november jl. hebben dertien lokale en energie-gerelateerde partijen afgesproken om onderdelen van het Grand Design te ontwikkelen op het moment dat kansen zich voordoen. In de intentieverklaring is afgesproken het Grand Design in verschillende projecten te realiseren, één daarvan is biogas. Er zijn verschillende (potentiële) bronnen van biogas, zoals Biocel Lelystad van Orgaworld, productie en verbruik van McCain en de ambitie van ENGIE om een vergistingsinstallatie te ontwikkelen naast de Maximacentrale.  Wanneer partijen een project haalbaar achten, wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om de afspraken voor de volgende fase vast te leggen.

Lees meer.

©2015 Orgapower  |   sitemap    |    disclaimer   |   privacy policy