Nieuws

Kwaliteitskeurmerk RHP erkent eerste biostimulator

Het product Kernmix 100 van Orgapower is vanaf heden RHP gecertificeerd voor toepassing in RHP substraten en hierdoor de eerste biostimulator op de RHP lijst met B-producten. Dit houdt in dat het product per batch erkend wordt en gebruikt mag worden in alle RHP erkende substraten. RHP controleert het eindproduct en het hygiënisatieproces van Kernmix 100. De gebruiker kan vertrouwen op de fytosanitaire kwaliteit. Het product is veilig en schoon en een groeitest heeft aangetoond dat er geen risico’s zijn voor een veilige toepassing in de teelt.  

Kernmix 100 bestaat uit een hoge concentratie Trichoderma harzianum Rifai stam T22 op gehygiëniseerde houtsnippers. Het uitgangsmateriaal is afkomstig van Koppert Biological Systems en heeft een Ctgb erkenning als gewasbeschermingsmiddel. Kernmix 100 wordt door de potgrond gemengd met een standaarddosering van 1% per volume. Volgens Orgapower ontstaat er door de toepassing van Kernmix 100 een mantel van schimmel-draden rond de wortel, die de mineralen- en wateropname door de wortels bevordert. Daarnaast is er minder ruimte voor schadelijke micro-organismen die in de bodem voorkomen.

RHP gecertificeerde substraten geven garantie voor een optimale start van de teelt. Het biedt zekerheid dat het substraat voldoet aan de juiste kwaliteitseisen met betrekking tot water- en luchtgehalte, pH en bijvoorbeeld EC. Ook biedt het zekerheid dat het substraat zuiver en schoon is en dat er geen risico’s zijn voor een veilige toepassing in de teelt. Het RHP keurmerk waarborgt de kwaliteit van teeltmedia in de keten, van grondstofwinning tot bewerking en aflevering bij de gebruiker op het bedrijf.

©2015 Orgapower  |   sitemap    |    disclaimer   |   privacy policy