News

Nieuw, asperge aanplant middels dompelbehandeling

 

Toepassing kernmix op asperge-planten.

 

Door : Chris van Laarhoven.

 

In het kort zijn hier de bevindingen te zien van het effect van een behandeling van asperge-planten met kernmix domplemethode. Vorig jaar is bij een nieuwe aanplant van Marc de Wit Mariaheide een nieuwe behandeling toegepast. Het plantmateriaal werd voor het planten gedompeld in water, met daar aan toegevoegd positieve schimmelsporen (van de zgn.KernMix van OrgaPower) + een speciale gel. Deze gel was toegevoegd om de sporen goed te laten verdelen in de waterbak. Vervolgens is er in voorjaar 2018 aangeplant. Het betrof “verse” grond. Watergeven is gedaan middels druppelslangen.  

Op 25 februari j.l. heb ik wortelmonsters genomen van zowel het behandelde als het niet behandelde gedeelte. De monsters zijn gewassen, gedroogd en gewogen. Vervolgens zijn deze monsters onderzocht door NovaCropControl. Door een combinatie van wortelgewicht en suikergehalte kan ik inzichtelijk maken wat het verschil tussen beide behandelingen is. 

Zie Bijlagen. 

Dit is een namelijk methode welke ik al 10 jaar gebruik om een opbrengst-schatting te kunnen maken voor asperge in het daarop volgende groeiseizoen.

 

Tabel 1. Effect kernmix dompelmethode op opbrengst-prognose. 

 

Wortelgewicht (ton/ha)

Suiker %

Opbrengst-prognose (kg/ha)

Opbrengst -prognose INDEX

Onbehandeld

28.15

7.0

1.970

100

Behandeld

44.1

8.8

3.880

196

 Opmerkingen : 

-het gemeten verschil is onwaarschijnlijk groot !! 

-in feite is de opbrengst-prognose hoger (voor zowel behandeld als onbehandeld) 

-doordat de plant al actief is geworden (als gevolg van de hoge temperaturen de laatste dagen) is het suikergehalte in de meting lager dan bv. in december! 

-ook was bij 1 van de  boringen bij onbehandeld de wortelopbrengst beduidend lager (net op een zwakke plant geboord) 

-mijn inschatting is dat het wortelgewicht voor het onbehandelde gedeelte in werkelijkheid ongeveer 35 ton/ha bedraagt. 

-als dit wordt doorberekend dan is er nog altijd een meer-opbrengst te verwachten van 58 % !!

 

Dompelmethode asperge

©2015 Orgapower  |   sitemap    |    disclaimer   |   privacy policy