Biostimulator (Trichoderma ) producten

Biostimulator (Trichoderma ) producten

Orgapower kernmix en biostimulatorcompost, maakt uw substraat of bodem, weerbaar en gezond!

Doordacht werken aan een duurzame landbouw, heeft bij Orgapower research geleid tot de ontwikkeling en productie van Orgapower biostimulator kernmix en biostimulatorcompost. Wij hebben een gepatenteerd productieproces om positieve bodem Trichoderma schimmelstammen in hoge concentraties op te kweken. In de natuur komen Trichoderma’s ook vaak voor maar in lage hoeveelheden. Ze staan bekend om hun ziektewerend én plantengroei bevorderende eigenschappen.  Trichoderma harzianum T22 wordt wereldwijd al tientallen jaren ingezet. Trichoderma Harzianum T22 is de eerste in Nederland geregistreerde stam door CTGB die als biologische bestrijder is toegelaten. Orgapower is hiervoor een samenwerking aangegaan met Koppert Biological Systems te Berkel en Rodenrijs. De ziektewerende werking van Trichoderma harzianum T22 is o.a. aangetoond tegen Pythium (omvalziekte en wortelrot), Rhizoctonia solani (idem) en Fusarium oxysporum (verwelking en wortelrot)

Deze symbiotische schimmel/plant relatie staat ook wel bekend als Mycorrhizae en dan met name de ecto groeiwijze. Het woord mycorrhiza is afgeleid van het Griekse Mukés dat zwam betekent en rhiza dat wortel beduidt. In mycorrhizae ontstaat als het ware een schimmeldraden mantel rond de wortel zodat de schimmel de mineralen- en wateropname door de wortel van de plant bevordert. Daarnaast is er door de schimmeldraden mantel rondom de wortel minder ruimte voor in de bodem mogelijk aanwezige schadelijke micro-organismen, zoals bijvoorbeeld, phytium spp, fusarium oxysporum ssp, rhizoctonia solani, phytophtera, verticillium, etc.. Diverse onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken en praktijkproeven laten significante ziektewerende werking zien op biotoets niveau en bij diverse blokkenveldproeven. Uit DLV proeven komt ook een houtwortellessieaaltje onderdrukkende werking.

Hoe past u het product toe;

  • Biostimulator Kernmix 100; is de zuivere houtkweekfractie die 1 % op volume ingemengd wordt in substraat of aanplantmixen. Ook kan dit materiaal gebruikt worden voor aangieten van bestaande potten of planten; In dat gevalmix van 1 deel Kernmix op 1 tot 2 delen water en zo aangieten dat het doorzakt naar de wortelmassa zonder veel doorloop uit de pot.
  • Biostimulator Kernmix 50-50 ; is 50 % van de zuivere houtkweekfractie en 50 % uitgerijpte 1 jaar oude 0-10 mm groen Keurcompost. Dit wordt 2 % op volume ingemengd in substraat of aanplantmixen. Ook is deze mix geschikt voor handmatige verspreiding in het plantgat of over plantstroken. Bijvoorbeeld voor aanplant bloemplug 1000 liter per 5000 m² doseren op kasgrond.
  • Biostimulator compost; dit is een standaardmix van uitgerijpte > 1 jaar oude groenkeurcompost met zeeffractie 0-10 of 0-20 mm die 1 m³ per cm te behandelen bouwvoordiepte opgebracht moet worden. Deze mixen worden ook vaak op maat gemaakt afhankelijke van wensen wat betreft compostgift per ha met extra uitgerijpte groenkeurcompost.

Ook kan gekozen worden voor 0-10 mm extra fijn voor bijvoorbeeld gazontoepassing of bomenzanden.

Kwaliteitskeurmerk RHP erkent eerste biostimulator

Het product Kernmix 100 van Orgapower is vanaf mei 2016, RHP gecertificeerd voor toepassing in RHP substraten en hierdoor de eerste biostimulator op de RHP lijst met B-producten. Dit houdt in dat het product per batch erkend wordt en gebruikt mag worden in alle RHP erkende substraten. RHP controleert het eindproduct en het hygiënisatieproces van Kernmix 100. De gebruiker kan vertrouwen op de fytosanitaire kwaliteit. Het product is veilig en schoon en een groeitest heeft aangetoond dat er geen risico’s zijn voor een veilige toepassing in de teelt.

Kernmix 100 bestaat uit een hoge concentratie Trichoderma harzianum T22 op gehygiëniseerde houtsnippers. Het uitgangsmateriaal is afkomstig van Koppert Biological Systems en heeft een CTGB erkenning als gewasbeschermingsmiddel. Kernmix 100 wordt door de potgrond gemengd met een standaarddosering van 1% op volumebasis. Volgens Orgapower ontstaat er door de toepassing van Kernmix 100 een mantel van schimmel-draden rond de wortel, die de mineralen- en wateropname door de wortels bevordert. Daarnaast is er minder ruimte voor schadelijke micro-organismen die in de bodem voorkomen.

RHP gecertificeerde substraten geven garantie voor een optimale start van de teelt. Het biedt zekerheid dat het substraat voldoet aan de juiste kwaliteitseisen met betrekking tot water- en luchtgehalte, pH en bijvoorbeeld EC. Ook biedt het zekerheid dat het substraat zuiver en schoon is en dat er geen risico’s zijn voor een veilige toepassing in de teelt. Het RHP keurmerk waarborgt de kwaliteit van teeltmedia in de keten, van grondstofwinning tot bewerking en aflevering bij de gebruiker op het bedrijf.

RHP keurmerk

©2015 Orgapower  |   sitemap    |    disclaimer   |   privacy policy